Årets Uppskattning


Våren 2020 fick jag i uppdrag att göra det konstverk som ges till pristagaren för Årets Uppskattning av Region Uppsala. Det var Den Lilla Teatern som fick priset år 2020!

 

"Årets Uppskattning är ett pris som kan tilldelas enskilda personer, föreningar eller organisationer som gör betydande insatser för att främja barn- och ungdomskultur i Uppsala län. Priset består av 20 000 kronor samt ett unikt framtaget konstverk." (citerat från Region Uppsalas hemsida)


Efter diskussion vid beställningen tog jag fasta på den trygghet, symbolik och inspiration som kan finnas i ett träd. 

Jag ville fokusera på trygghetens träd och trygghetens grenverk och på en känsla av att det vilda och friväxande i naturen ändå ger oss en form av omfamning eller gömsle. Pilen med sina lågt hängande långa grenar inbjuder lite extra till det. Här är det enkelt att krypa in och se världen inifrån med den stora starka stammen bakom ryggen. De mjukt vajande grenarna avskärmar, silar ljuset och inbjuder till såväl en fascination över naturen som till en lek med de lianer som hänger ner.