"Med lövtunna sirligheter låter Charlotte Melander metallen ta sig

ut i rummet i nya skepnader. Installationer av bladverk och kvistar tar form, där koppar

och guld blir till växtlighet, och där fläckar i det blanka blir till påminnelser om

förgänglighet."Motivering för ett av  Uppsala kommuns kulturstipendier 2020