Nedan visas ett axplock av mina smycken och objekt. Inom kort kommer en tydligare och mer strukturerad sida att publiceras!