Mobilt bladverkMontering av beställt verk "Mobilt bladverk" av Uppsala kommun.

I mars 2019, Jarlaparkens förskola.