Broscher

Broschen är idag ett undervärderat smycke. Den kan upplevas som "tantig" och tillhörande en svunnen tid. Det är synd! Broschen är en fantastisk form av smycke som ger sin bärare många möjligheter till användning. Den ger också stor valfrihet i hur och var den ska bäras; alltså ingen hals, arm eller något finger att ta hänsyn till.

Här kan vi verkligen prata om fri placering!